GAZEL I


Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördüm
Dolaştım mülk-ü İslâmı bütün virâneler gördüm.

Bulundum ben dahi darüşşifa-yı Babıâli’de
Felâtunu beğenmez anda çok divâneler gördüm.

Cihan namındaki bir maktel-i âme yolum düştü
Hükümet derler anda bir nice salhaneler gördüm.

Huzûr-u kûşe-i meyhaneyi ben görmedim gitti
Ne meclisler, ne sahbâlar, ne işrethaneler gördüm.

Ziya değmez humarı keyfine meyhane-i dehrin
Bu işretgeh’te ben çok durmadım ammâ neler gördüm.

Ziya Paşa (  1825 – 1880   )